Muntlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om at opplegget for effektivisering og fornying av offentleg sektor viser seg å innebera ei gigantisk sentralisering

Datert: 21.02.2001
Besvart: 21.02.2001 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp):


Les hele debatten