Muntlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til miljøvernministeren

Om hva som er gjort overfor britene for å framføre norske protester mot de radioaktive utslippene fra Sellafield-anlegget

Datert: 21.02.2001
Besvart: 21.02.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V):


Les hele debatten