Muntlig spørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til miljøvernministeren

Om hva som kan gjøres for å hindre at svenskene gjennomfører sine mål for den sørskandinaviske ulvestammen, med en økning til 500 dyr i grensestrøkene

Datert: 21.02.2001
Besvart: 21.02.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A):


Les hele debatten