Muntlig spørsmål fra Jens Stoltenberg (A) til olje- og energiministeren

Om å regulere oljeutvinningstempoet ved å redusere produksjonen fra allerede utbygde felt

Datert: 05.11.1997
Besvart: 05.11.1997 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Jens Stoltenberg (A)

Spørsmål

Jens Stoltenberg (A):


Les hele debatten