Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om vektlegging av yrkesrettet kompetanse og arbeidslivets krav ved opplæring av elever som tar sikte på delkompetanse

Datert: 30.03.2001
Besvart: 25.04.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): I Innst. S. nr. 246 for 1998-1999 uttalte komiteen: "Komiteen meiner at opplæring av elevar som tek sikte på delkompetanse, i sterk grad må bli forankra i arbeidslivet sine krav til kompetanse". Det må defineres kompetansenivå for lærekandidater. I veiledningen om spesialutdanning heter det: "Den individuelle opplæringsplanen skal utarbeides ut fra en realistisk vurdering av lærekandidatens muligheter, og ikke ut fra bedriftens behov".

Betyr dette at departementet legger mindre vekt på yrkesrettet kompetanse?


Les hele debatten