Spørretimespørsmål fra Jon Olav Alstad (A) til kulturministeren

Om å sikre at fjernsynsprogrammer blir mer tilgjengelige for døve og hørselshemmede, da fjernsynet er en viktig premissleverandør i den politiske debatten

Datert: 23.03.2001
Besvart: 25.04.2001 av kulturminister Ellen Horn

Jon Olav Alstad (A)

Spørsmål

Jon Olav Alstad (A): Fjernsynet er en viktig premissleverandør i den politiske debatten, men er lite tilgjengelig for de 600 000 hørselshemmede eller døve i landet. I Norge tekstes eller tolkes få aktualitetsprogrammer sammenlignet med f.eks. Sverige og Storbritannia. Det har vært arbeidet med teknologiske løsninger ved SINTEF for å gjøre det mer tilgjengelig, men dette er ikke realisert.

Hva kan statsråden nå bidra med for å sikre at fjernsynsprogrammer blir mer tilgjengelig for døve og hørselshemmede?


Les hele debatten