Muntlig spørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til barne- og familieministeren

Om arbeidsmiljøet på norske skoler, og de mange eksemplene på dårlig renhold og vedlikehold

Datert: 05.11.1997
Besvart: 05.11.1997 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV):


Les hele debatten