Muntlig spørsmål fra Kjell Opseth (A) til nærings- og handelsministeren

Om delprivatisering av Telenor

Datert: 05.11.1997
Besvart: 05.11.1997 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Kjell Opseth (A)

Spørsmål

Kjell Opseth (A):


Les hele debatten