Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om å endre forskriften til jobbskapingsprosjekter, som hindrer at det kan gis tilskudd til Revita, et selvhjelpsprosjekt for ufrivillig yrkespassive

Datert: 18.04.2001
Besvart: 25.04.2001 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Revita er et sjølhjelpsprosjekt for uføretrygdede, arbeidsledige og etablerere; primært ufrivillig yrkespassive. De lykkes i både å få folk tilbake til arbeid, i utdanning og i å etablere egen bedrift. Forskriften til Jobbskapingsprosjekter hindrer at Revita kan få tilskudd til sitt brukerfokuserte konsept.

Vil statsråden ta initiativ til å endre dette rigide og uhensiktsmessige regelverket, slik at dette nødvendige og vellykkede tiltaket kan fortsette?


Les hele debatten