Spørretimespørsmål fra Elsa Skarbøvik (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om tiltak for at samarbeidet mellom hjem og skole kan bli bedre, da en NOVA-rapport viser at foreldre har liten innflytelse på virksomheten i skolen

Datert: 18.04.2001
Besvart: 25.04.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Elsa Skarbøvik (KrF)

Spørsmål

Elsa Skarbøvik (KrF): I formålsparagrafen for grunnskolen står det: "Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe til med å gi elevane...". En rapport fra NOVA om samarbeid mellom hjem og skole viser at foreldre har liten innflytelse på virksomheten i skolen.

Hva vil statsråden gjøre for at samarbeidet mellom hjem og skole kan bli bedre?


Les hele debatten