Spørretimespørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til miljøvernministeren

Om å sørge for at vraket av "Erich Giese" ved Narvik havn blir tømt før en oljekatastrofe er et faktum

Datert: 19.04.2001
Besvart: 25.04.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Narvik havnevesen har engasjert dykkerfirmaet Novatek A/S til å inspisere lekkasjene fra vraket av "Erich Giese". Inspeksjonen viser betydelige lekkasjer, og fare for større øyeblikkelige oljeutslipp. Kopi av videofilm er oversendt departementet. Lørdag 14. april 2001 måtte politiet rykke ut etter at det var registrert et større oljeflak som sannsynligvis kommer fra lekkasje fra "Erich Giese".

Vil statsråden sørge for at "Erich Giese" blir tømt før en oljekatastrofe er et faktum?


Les hele debatten