Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å sikra at studentane ved Norges veterinærhøgskole får høve til både relevant utdanning og praksis når det gjeld småfesjukdomar

Datert: 20.04.2001
Besvart: 25.04.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Vil statsråden føreta seg noko for å sikre at studentane ved Norges veterinærhøgskole får høve til både relevant undervisning og praksis når det gjeld småfesjukdomar?


Les hele debatten