Spørretimespørsmål fra Are Næss (KrF) til helseministeren

Om UDIs medisinsk-faglige grunnlag for å ville sende en kosovoalbansk familie med tuberkuloserammet mor og datter ut av landet

Datert: 23.04.2001
Besvart: 02.05.2001 av helseminister Tore Tønne

Are Næss (KrF)

Spørsmål

Are Næss (KrF): I en kosovoalbansk familie i en flyktningeleilighet i Narvik er en 3 år gammel jente og hennes mor under behandling for tuberkulose. Ifølge media mener UDI at sykdommen ikke gir grunnlag for opphold på humanitært grunnlag, og vil sende familien ut av landet.

Hvilket medisinsk faglig grunnlag har UDI for denne beslutningen, og er statsråden enig i UDIs vurdering?


Les hele debatten