Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helseministeren

Om rask godkjenning og driftstillatelse for Sunnmøre MR klinikk AS i Ålesund, da det til tider er lang ventetid ved fylkets eneste MR-maskin på Sentralsjukehuset

Datert: 24.04.2001
Besvart: 02.05.2001 av helseminister Tore Tønne

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Sunnmøre MR klinikk AS har i søknad av 19. februar 2001 søkt om etablering og driftstillatelse til å drive medisinsk virksomhet i Ålesund. Virksomheten har som mål å tilby medisinsk bildediagnostikk ved hjelp av magnetisk resonanstomografi (MR). Dette er en tjeneste som det til tider er lang ventetid på ved Sentralsjukehuset i Møre og Romsdal, der fylkets eneste MR-maskin befinner seg.

Vil statsråden sørge for en rask godkjenning for en slik etablering til nytte for fylkets innbyggere?


Les hele debatten