Spørretimespørsmål fra Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til samferdselsministeren

Om å ta initiativ til å få utgreidd den E16-traseen lokalbefolkninga og Bærum kommune ønskjer, noko vegsjefen i Akershus ikkje vil gjera

Datert: 25.04.2001
Besvart: 02.05.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Spørsmål

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): I Asker og Bærums Budstikke har det kome fram at vegsjefen i Akershus ikkje ønskjer å utgreie den trasé lokalbefolkninga og Bærum kommune ønskjer for E16. Det vert òg hevda at ei slik utgreiing vil forseinke utbygginga kraftig.

Vil statsråden ta initiativ til at også den løysinga som er ønska av Bærum kommune og lokalbefolkninga vert utgreia?


Les hele debatten