Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om hvorvidt de offentlige sykehusene saboterer pasientbehandlingen i utlandet som Stortinget har vedtatt, da den ikke har fått det omfang det er behov for

Datert: 25.04.2001
Besvart: 02.05.2001 av helseminister Tore Tønne

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Pasientbroen til utlandet finansiert av "utlandsmilliarden" har ikke fått det omfang det er behov for.

Saboterer de offentlige sykehus pasientbehandlingen i utlandet som Stortinget har vedtatt, og hva vil statsråden gjøre med dette?


Les hele debatten