Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til samferdselsministeren

Om å skrinlegge planene om en ny godsterminal på Leangen i Trondheim, da prosjektet er meget konfliktfylt og ifølge en SINTEF-rapport også ulønnsomt

Datert: 25.04.2001
Besvart: 02.05.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): I en rapport utarbeidet av SINTEF på oppdrag for Samferdselsdepartementet slås det utvetydig fast at både bedrifts- og samfunnsøkonomisk blir en ny godsterminal lokalisert til Leangen i Trondheim ulønnsom. Det betyr at de premisser som Jernbaneverket har gitt Samferdselsdepartementet og Stortinget er misvisende.

En ny godsterminal på Leangen er og har vært meget konfliktfylt, og når det nå på toppen av alt viser seg at den er ulønnsom, vil statsråden ta initiativ til å skrinlegge prosjektet en gang for alltid?


Les hele debatten