Spørretimespørsmål fra Inge Lønning (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om hvorfor utnevnelsen av ny domprost i Bergen ennå ikke er foretatt, 4 måneder etter at biskopen hadde innstillingen ferdig

Datert: 25.04.2001
Besvart: 02.05.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Biskopen i Bjørgvin hadde sin innstilling til ny domprost i Bergen ferdig 27. desember 2000. Nå er det gått 4 måneder, og det er ennå ikke skjedd noen utnevnelse i statsråd, med de praktiske vanskeligheter dette fører med seg, både for embetet og for søkerne.

Hva er årsaken til at utnevnelsen ennå ikke er foretatt?


Les hele debatten