Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til kulturministeren

Om oppslag om at funksjonen til Rikspolitisk historisk senter ikke lenger skal være å dokumentere demokratiutviklingen i Norge

Datert: 27.04.2001
Besvart på vegne av: Kulturministeren
Besvart: 09.05.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Stortinget vedtok i 1998 at Rikspolitisk historisk senter skal være et levende senter for formidling av de ideer som ligger i den eldste någjeldende konstitusjonen i Europa, og et senter som skal arbeide med formidling av både historiske og moderne politiske strømninger. I et oppslag i Nationen 19. april 2001 fremkommer det at funksjonen nå ikke lenger skal være å dokumentere demokratiutviklingen.

Mener statsråden at dette er tråd med Stortingets intensjoner?


Les hele debatten