Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til helseministeren

Om korleis Rogaland innan 2006 skal nå målet i opptrappingsplanen om behandlingstilbod i psykiatri til 5 pst. av barn og unge

Datert: 26.04.2001
Besvart: 02.05.2001 av helseminister Tore Tønne

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Rogaland fylkeskommune gir i dag tilbod om behandling innan psykiatri til berre 1,4 pst. av dei som høyrer inn under gruppa barn og unge. Målet i opptrappingsplanen er 5 pst..

Korleis meiner statsråden Rogaland innan 2006 skal nå dette målet og koma på høgde med fylke som i dag har 3 pst. dekning når Rogaland etter brev frå Sosial- og helsedepartementet ikkje får høve til ei så rask opptrapping?


Les hele debatten