Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om hvorvidt Universitetet i Bergen har anledning til å innføre studieavgifter på grunnfag m.v. som tas gjennom fjernundervisning og på kveldstid

Datert: 26.04.2001
Besvart: 02.05.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Stortinget understreket i Innst. S. nr. 78 for 1998-1999 Om kompetansereformen at høyere utdanning fortsatt skal være gratis. Ved Universitetet i Bergen tilbys nå grunnfag kunsthistorie og medievitenskap som fjernundervisning og delfag i helseøkonomi på kveldstid mot betaling. Kursene retter seg mot enkeltstudenter og koster mellom 15 000 og 21 000 kroner.

Mener statsråden at Universitetet i Bergen har anledning til å innføre studieavgifter på disse kursene?


Les hele debatten