Spørretimespørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til olje- og energiministeren

Om hvorvidt Regjeringen gjennom avgiftspolitikken, kvotesystemet for klimagasser og forventningene om lavere energiuttak og høyere elpriser tar sikte på å fase ut kraftkrevende industri fra Norge

Datert: 26.04.2001
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 02.05.2001 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Regjeringen forventer et langt lavere energiuttak fra kraftkrevende industri i årene fremover. Samtidig ser ikke Regjeringen ut til å legge flertallets presisering i Innst. S. nr. 233 for 1997-1998 om at utsalgsprisen for kvoter skal relateres til virksomhetenes eksisterende avgiftssatser til grunn for kvotesystemet for klimagasser. Regjeringen forutsetter også høyere elpriser.

Tar Regjeringen, blant annet gjennom sin avgiftspolitikk, sikte på å fase ut kraftkrevende industri fra Norge?


Les hele debatten