Spørretimespørsmål fra Rikke Lind (A) til samferdselsministeren

Om å bidra til mer kollektivtransport på Oslofjorden ved å vurdere kritieriene for statlig støtte, som vektlegger kjørte kilometer framfor antall reisende og rushtidskostnader

Datert: 26.04.2001
Besvart: 02.05.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Rikke Lind (A)

Spørsmål

Rikke Lind (A): Kriterier for statlige midler til kollektivtransport til sjøs legger vekt på kjørte kilometer, og ikke hvor mange mennesker som blir fraktet eller rushtidskostnader. AS Nesodden-Bundefjord Dampskipsselskap fraktet i fjor 2,6 millioner kollektivreisende på Oslofjorden, i stor grad rushtidsreiser. På grunn av de statlige kriteriene får denne type kjøring lite støtte.

Ønsker statsråden å bidra til mer kollektivtransport på Oslofjorden, og vil statsråden vurdere kriteriene for tildeling?


Les hele debatten