Muntlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til finansministeren

Om hvilke skatter som skal gå opp for å dekke inn lettelser i toppskatten og fjerningen av investeringsavgiften

Datert: 07.03.2001
Besvart: 07.03.2001 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H):


Les hele debatten