Muntlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til finansministeren

Om petroleumsfondets investeringer, bl.a. i bedrifter som produserer landminer, tobakk, genmodifiserte produkter og ammunisjon med utarmet uran

Datert: 07.03.2001
Besvart: 07.03.2001 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV):


Les hele debatten