Muntlig spørsmål fra Jon Lilletun (KrF) til landbruksministeren

Om å satse på småskala landbruk i staden for industrialisering av omsyn til matvaretryggleiken, og om prioritering av 10 pst. av arealet til økologisk landbruk

Datert: 07.03.2001
Besvart: 07.03.2001 av landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen

Jon Lilletun (KrF)

Spørsmål

Jon Lilletun (KrF):


Les hele debatten