Muntlig spørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til fiskeriministeren

Om sentraliseringen av Fiskeridirektoratets ytre etat med nedleggelse av fiskerikontorene i distriktene, i strid med Stortingets forutsetninger

Datert: 07.03.2001
Besvart: 07.03.2001 av fiskeriminister Otto Gregussen

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V):


Les hele debatten