Muntlig spørsmål fra Kjell Magne Bondevik (KrF) til helseministeren

Om at forslaget om at sykehusene skal bli statseide foretak, drives fram i et voldsomt tempo med kort tid for Stortinget, korte høringsfrister og manglende høring av viktige brukergrupper

Datert: 14.03.2001
Besvart: 14.03.2001 av helseminister Tore Tønne

Kjell Magne Bondevik (KrF)

Spørsmål

Kjell Magne Bondevik (KrF):


Les hele debatten