Muntlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om imøtegåelse av desinformasjon fra motstandere av sykehusreformen og statlige sykehusforetak, og hvorvidt datterforetakenes frie stilling nå etter press blir redusert

Datert: 14.03.2001
Besvart: 14.03.2001 av helseminister Tore Tønne

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP):


Les hele debatten