Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om utfordringer for helsevesenet ved at 10 000-15 000 tidligere poliopasienter i nær framtid vil kunne få sykdommen tilbake

Datert: 01.12.1997
Besvart: 17.12.1997 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Ifølge uttalelser den senere tid fra fagfolk, vil tidligere poliopasienter etter lang tids symptomfrihet få tilbake sin sykdom med behov for ny behandling og rehabilitering. Det antas at dette vil ramme mellom 10 000 og 15 000 mennesker i nærmeste fremtid.

Hva vil helseministeren gjøre for å møte denne utfordringen for helsevesenet om kort tid?


Les hele debatten