Muntlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til barne- og familieministeren

Om løftene om gratis kjernetid og lavere foreldrebetaling i barnehagene, og når og hvordan dette kan bli en realitet

Datert: 14.03.2001
Besvart: 14.03.2001 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV):


Les hele debatten