Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Om å fortsette busstilbudet mellom Rena og Hamar som siden begynnelsen av mars har erstattet de 8 daglige togavgangene

Datert: 26.04.2001
Besvart: 02.05.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Mellom Rena og Hamar har NSB kjørt med buss som en erstatning for de daglige 8 togavgangene siden begynnelsen av mars. Dette opphører rundt 30. april 2001.

Ser statsråden dette busstilbudet til de reisende som såpass interessant at han kan tenke seg å fortsette dette i framtiden, da buss ofte er bedre og ikke minst mer fleksibelt på enkelte reisestrekninger?


Les hele debatten