Spørretimespørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til olje- og energiministeren

Om å medvirke til at en ny kraftlinje i Hareid kommune, som skal gå i luft nær et byggefelt og gjennom et fuglereservat, i stedet blir lagt i jordkabel

Datert: 26.04.2001
Besvart: 02.05.2001 av olje- og energiminister Olav Akselsen

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): Det har i det siste vært rettet oppmerksomhet mot at det kan være en sammenheng mellom stråling fra høyspentlinjer og helseproblemer. I Hareid kommune er det tenkt bygget en kraftlinje som skal gå i luft noen titalls meter fra byggefeltet i Vagbakken og gjennom et fuglereservat med nasjonal status. Det er stor lokal motstand mot planene.

Vil statsråden, med bakgrunn i den lokale motstanden og føre var-prinsippet, medvirke til at linja blir lagt i jordkabel, slik det ønskes?


Les hele debatten