Spørretimespørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til forsvarsministeren

Om plandokumentutsagn om aktiviteten i Regionfelt Østlandet, sett i forhold til en såkalt virksomhetsfri og stille periode på minst 3 måneder fra sankthans

Datert: 26.04.2001
Besvart: 02.05.2001 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): I forbindelse med bruken av Regionfelt Østlandet sies det i et plandokument 15. februar 2001 fra FBT/RØ følgende om aktiviteten i perioden juli-oktober: "juli: rydding, aug.-okt.; liten aktivitet, inntil 5-800 mann." I Multiconsults premissdokument heter det videre at det blir stor aktivitet i gul og grønn sone hele året.

Hvordan harmonerer dette med en såkalt virksomhetsfri og stille periode på minimum 3 måneder fra sankthans?


Les hele debatten