Spørretimespørsmål fra Ole Johs. Brunæs (H) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om å sette NSB BA og Jernbaneverket i stand til å yte tjenester og kvalitet som tilfredsstiller kundenes krav, og om samarbeid med samferdselsministeren om dette

Datert: 27.04.2001
Besvart: 02.05.2001 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): Hva vil statsråden gjøre for å sette de statseide virksomhetene NSB BA og Jernbaneverket i stand til å yte tjenester og kvalitet på en måte som tilfredsstiller kundenes krav, og på hvilken måte vil han etablere et samarbeide med samferdselsministeren for å få dette til?


Les hele debatten