Spørretimespørsmål fra Åse Wisløff Nilssen (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å ta initiativ til at søknader om tilrettelegging av eksamen for studenter med dysleksi blir imøtekommet, og om å lovfeste rett til slik tilrettelegging

Datert: 27.04.2001
Besvart: 09.05.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Åse Wisløff Nilssen (KrF)

Spørsmål

Åse Wisløff Nilssen (KrF): Søknader om tilrettelegging av eksamen for studenter med dysleksi er ikke imøtekommet ved Universitetet i Oslo. Det samme gjelder noen av høgskolene. I St.meld. nr. 27 for 2000-2001 uttrykkes klare intensjoner om at brukerbasert tilrettelegging skal bli en realitet.

Kan statsråden ta initiativ til at søknader om tilrettelegging blir imøtekommet nå, hvilke tiltak kan iverksettes inntil permanent ordning er etablert, og vil retten til brukerbasert tilrettelegging bli lovfestet?


Les hele debatten