Spørretimespørsmål fra Per Sandberg (FrP) til barne- og familieministeren

Om å innføre en lovhjemmel slik at det skal kunne kreves DNA-testing av barn i farskapssaker

Datert: 27.04.2001
Besvart på vegne av: Barne- og familieministeren
Besvart: 09.05.2001 av helseminister Tore Tønne

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): I dag er regelverket slik at en mor i en farskapstvist kan nekte at det tas en DNA-test av barnet, slik at denne kan sammenliknes med en tilsvarende test av den påståtte faren. Over hele landet er det en rekke fedre som påstår at de er ilagt farskap for barn som de ikke er far til.

Er statsråden enig i at det må innføres en lovhjemmel for at det kan kreves at barnet skal DNA-testes i farskapssaker?


Les hele debatten