Spørretimespørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å få Samisk høgskole opp på et tilfredsstillende nivå, med hensyn til både faglig innhold og lokaler

Datert: 27.04.2001
Besvart: 09.05.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): Samisk høgskole følger fortsatt gammel nasjonal rammeplan på dispensasjon fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, etter sigende i påvente av Nergård-utvalgets behandling. Skolen har også utilfredsstillende lokaler.

Hva vil statsråden gjøre for at Samisk høgskole skal komme opp på et kvalitativt tilfredsstillende nivå, både med hensyn til faglig innhold og lokaler til å drive undervisningen i?


Les hele debatten