Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til landbruksministeren

Om retningslinjer som sikrer arverett og likebehandling i saker der mindreårige arver familieeiendommer og søker om fritak for boplikt fram til myndighetsalderen

Datert: 02.05.2001
Fremsatt av: Magnhild Afseth Olrud (H)
Besvart på vegne av: Landbruksministeren
Besvart: 09.05.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): En mindreårig gutt har arvet familieiendommen Røhr Store i Ringsaker fra sin grandonkel og søkt om fritak for boplikt fram til myndighetsalderen. Fylkesmannens landbruksavdeling i Hedmark har valgt å sette arverett til side og anbefaler at gutten skal nektes konsesjon.

Vil statsråden utarbeide retningslinjer som sikrer arverett, forutsigbarhet og likebehandling i slike saker?


Les hele debatten