Spørretimespørsmål fra Bror Yngve Rahm (KrF) til miljøvernministeren

Om at restaureringsarbeidene i Heddal stavkirke er i ferd med å stanse opp pga. manglende bevilgninger fra Riksantikvaren

Datert: 02.05.2001
Besvart: 09.05.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Bror Yngve Rahm (KrF)

Spørsmål

Bror Yngve Rahm (KrF): Restaureringsarbeidene i Heddal stavkirke i Telemark er i ferd med å stanse opp som følge av manglende bevilgninger fra Riksantikvaren. Stortinget har understreket at allerede påbegynte restaureringer skal prioriteres ved ytterligere tildeling av midler. Likevel har Riksantikvaren kun tilgodesett Heddal stavkirke med 300 000 kroner, etter søknad om 1 mill. kroner.

Mener statsråden dette er i samsvar med Stortingets intensjoner, og hva kan statsråden gjøre for å sikre Heddal stavkirke en større bevilgning?


Les hele debatten