Spørretimespørsmål fra Terje Johansen (V) til samferdselsministeren

Om fremdriften for en kollektivløsning til Fornebu

Datert: 03.05.2001
Fremsatt av: Borghild Tenden (V)
Besvart: 09.05.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Terje Johansen (V)

Spørsmål

Terje Johansen (V): I innstillingen til Nasjonal transportplan fra samferdselskomiteen sier et stort flertall at det haster med å få til en kollektivløsning til Fornebu.

Kan statsråden informere om fremdriften i denne saken?


Les hele debatten