Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Om tiltak for å bedre brannsikringen ved de offentlige pleieinstitusjonene

Datert: 03.05.2001
Rette vedkommende: Arbeids- og administrasjonsministeren
Besvart: 09.05.2001 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): En fersk undersøkelse foretatt av Norsk Brannvern Forening avslører alvorlig svikt i brannberedskapen ved et betydelig antall pleieinstitusjoner i landet. Det fremgår videre av rapporten at en fjerdedel av våre helseinstitusjoner har hatt branntilløp det siste året, og i enkelte tilfeller med alvorlig utgangspunkt.

Hva vil statsråden gjøre for å bedre brannsikringen ved de offentlige pleieinstitusjonene?


Les hele debatten