Spørretimespørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til miljøvernministeren

Om hvordan Regjeringen protesterer mot de ødeleggende radioaktive utslippene fra Sellafield-anlegget overfor sine britiske kolleger

Datert: 03.05.2001
Besvart: 09.05.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Det britiske miljødirektoratet har på høring forslag til ny utslippstillatelse av radioaktive stoffer fra Sellafield-anlegget, hvor de svært høye grensene på radioaktivt utslipp foreslås opprettholdt helt frem til 2006. Utslipp fra Sellafield-anlegget på et slikt nivå vil gi ubotelig skadevirkning på fisk, skalldyr, oppdrettsnæring og havmiljøet for øvrig langs norskekysten.

På hvilken måte protesterer Regjeringen mot disse ødeleggende utslipp overfor sine britiske kolleger?


Les hele debatten