Spørretimespørsmål fra Ursula Evje (FrP) til samferdselsministeren

Om signaler om en tredje rullebane på Gardermoen, som vil medføre båndlegging av store områder og kraftig utvidelse av støysonene

Datert: 03.05.2001
Besvart: 09.05.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Ursula Evje (Uav)

Spørsmål

Ursula Evje (FrP): Luftfartsverket og Oslo Lufthavn Gardermoen har gitt signaler om en tredje rullebane på Gardermoen. Dette vil medføre at meget store områder må båndlegges for uoverskuelig fremtid, noe som vil gjøre det vanskelig for kommuner i området å planlegge effektivt og fremtidsrettet. En tredje rullebane med kapasitet inntil 170 000 flybevegelser vil medføre at allerede eksisterende flystøy og støysoner må utvides kraftig.

Hva vil statsråden foreta seg i sakens anledning?


Les hele debatten