Spørretimespørsmål fra Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til helseministeren

Om oppfølging av handlingsplanen for forebygging av uønsket svangerskap og abort 1999-2003

Datert: 04.05.2001
Besvart: 09.05.2001 av helseminister Tore Tønne

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Spørsmål

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): I 2000 ble det utført 14 635 svangerskapsbrudd. Dette er 356 flere enn året før. Økningen har vært sterkest i de yngste aldersgruppene, det høyeste siden 1990. Vi er også kjent med at etter angrepillen ble reseptfri har det skjedd en kraftig økning i salget av denne, de 3 første månedene en økning på 83 pst..

Hva gjør Regjeringen for å følge opp handlingsplanen "Førebygging av uønskt svangerskap og abort 1999-2003", som sentrumsregjeringen la frem?


Les hele debatten