Spørretimespørsmål fra Morten Lund (Sp) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om forlengelsen av fristen oljeselskapene på sokkelen fikk på å besvare Konkurransetilsynets spørsmål vedr. en ev. fusjon mellom Kværner og Aker Maritime, til etter Kværners generalforsamling

Datert: 04.05.2001
Besvart: 09.05.2001 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Konkurransetilsynet har stilt spørsmål til oljeselskapene på sokkelen for å kunne vurdere om en ev. fusjon mellom Kværner og Aker Maritime kan aksepteres. Ut fra tidligere uttalelser fra selskapene var det ventet at svarene kunne bli negative for de som ønsker fusjon. Ifølge media har statsråden gitt instruks om at den fastsatte svarfrist forlenges til etter Kværners generalforsamling 4. mai.

Hvorfor vil statsråden hindre at aktører får kjennskap til en lovs konsekvenser før beslutninger tas?


Les hele debatten