Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Om et mulig sammenbrudd i torskestammen i Barentshavet som følge av for sterk beskatning

Datert: 04.05.2001
Besvart: 09.05.2001 av fiskeriminister Otto Gregussen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Det er mye som tyder på at beskatningen av torskestammen i Barentshavet er for sterk. Det fiskes i dag i stor grad på småfisk. For første gang i historien ser det ut som om det ikke er noen sterk årsklasse. Vi kan stå overfor den samme katastrofen som ved Newfoundland, med sammenbrudd i torskestammen. Dette vil igjen ramme de nordligste fylkene sterkt. Dette bekymrer både fiskarlagene og Kystpartiet i nordfylkene.

Hvordan ser statsråden på dette, og hvilke tiltak tenkes iverksatt?


Les hele debatten