Spørretimespørsmål fra Liv Marit Moland (A) til barne- og familieministeren

Om avslag på søknad om utvidet barnetrygd fra en eneforsørger med en 100 pst. ufør mann, sett i lys av at bl.a. skilte og separerte får slik utvidelse

Datert: 02.12.1997
Besvart: 17.12.1997 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Liv Marit Moland (A)

Spørsmål

Liv Marit Moland (A): En kvinne blir alene med omsorgen for to mindreårige barn, da hennes mann blir 100 % ufør. Han er varig pasient i institusjon. Hun får avslag på søknad om utvidet barnetrygd. Trygdekontoret regner henne ikke som alenemor. Dette gjelder også enker. Skilte, separerte eller de med ektefeller i fengsel får utvidet barnetrygd.

Vil statsråden se på muligheten for å endre forskriftene i barnetrygdloven, for å rette opp denne uforklarlige og urimelige forskjellsbehandlingen av eneforsørgere?


Les hele debatten