Spørretimespørsmål fra Arne Lyngstad (KrF) til helseministeren

Om hva som må gjøres for styrke skolehelsetjenesten, som Statens helsetilsyn mener er i en kritisk tilstand

Datert: 04.05.2001
Besvart: 09.05.2001 av helseminister Tore Tønne

Arne Lyngstad (KrF)

Spørsmål

Arne Lyngstad (KrF): Statens helsetilsyn mener tilstanden i skolehelsetjenesten er kritisk, ifølge Aftenposten 26. februar 2001. Rapporter fra fylkeslegene avdekker brudd på lover og forskrifter i 63 pst. av undersøkte kommuner. Den politiske ledelse i Sosial- og helsedepartementet ville den gang ikke kommentere disse opplysningene.

Hva mener statsråden må gjøres for å styrke skolehelsetjenesten i både grunnskole og videregående skole?


Les hele debatten