Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til justisministeren

Om å sikre ytringsfrihet og unngå yrkesforbud for politistudenter, i lys av reaksjonen fra politimesteren i Tønsberg på artikler i studentavisa ved Politihøgskolen

Datert: 03.12.1997
Besvart: 17.12.1997 av justisminister Aud-Inger Aure

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): Flere avisartikler kan få konsekvenser for de ansvarlige i studentavisa Bulldog ved Politihøgskolen. I et brev av 4. november 1997 til Politihøgskolen ber politimesteren i Tønsberg om navnene på de «ansvarlige» for innholdet. Han sier videre at han ikke ønsker å ansette folk som har de synspunkter og holdninger som fremkommer i avisen.

Hva vil justisministeren gjøre for å sikre studentene ytringsfrihet, og for å unngå yrkesforbud for politistudenter som har kommet med ytringer som studenter i studentavisa?


Les hele debatten